Uluslarasası Sınavlara Hazırlık Programları

 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language):

TOEFL, dünya üzerinde İngilizce yeterlilik göstergesi olarak en çok kabul gören testtir. 130 ülkede 7000' in üzerinde eğitim kurumu, devlet kurumu, profesyonel organizasyon ve şirket bu test sonuçlarını İngilizce bilgisinin bir göstergesi olarak kabul etmekte ve buna göre değerlendirmeler yapmaktadır. Birçok üniversite ve eğitim kurumu muafiyet sınavları yerine bu sınavı kabul etmekte, birçok şirket ve kurum işe alımlarında ya da terfilerde TOEFL skorunu gözetmektedir. TOEFL, adaylarının okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sınav 4 temel bölümden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) oluşur ve internet üzerinden yapılır. TOEFL, Amerika merkezli ETS (Educational Testing Service) tarafından ve bu kurum tarafından yetkilendirilmiş test merkezleri tarafından yapılmaktadır.

 

IELTS (International English Language Testing System):

İngilizce yeterlilik göstergesi olarak en çok kabul gören testlerden biridir. IELTS, İngilizce'nin geçerli olduğu ortamlarda eğitim almak veya çalışmak isteyen adayların İngilizce dil seviyesini ölçmek için hazırlanmış bir sınavdır. 120'nin üzerinde ülkede 6000' in üzerinde eğitim kurumu, devlet kurumu, profesyonel organizasyon ve şirket bu test sonuçlarını İngilizce bilgisinin bir göstergesi olarak kabul etmekte ve buna göre değerlendirmeler yapmaktadır. Özellikle İngiltere, Avustralya, Kanada, İrlanda, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Öğretim Kurumlarına giriş için ve Türkiye' de bazı üniversitelerin İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet için bu sınav skoru kabul edilir. IELTS, adayların dil bilgisi, okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini ölçer. Sınav 4 temel bölümden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) oluşur.

 

FCE (First Certificate in English):

Bu sınav genel İngilizce bilginizin İngilizce konuşulan bir ortamda eğitim görmenize veya çalışmanız için yeterli olduğunu kanıtlar. Cambridge Üniversitesi tarafından yapılmaktadır. İngiltere’deki birçok üniversite dil yeterliliği anlamında FCE yi referans alırlar. Okuma, yazma, dilbilgisi, dinleme ve konuşma olmak üzere 5 bölümden oluşmaktadır. Konuşma bölümü aynı gün olmayabilir. Konuşma sınavına iki ayrı sınav görevlisi ve bir başka aday ile birlikte girilir. FCE sınav skorunuz ömür boyu geçerli olup diğer pek çok sınavda olduğu gibi geçerlilik süre kısıtlaması bulunmamaktadır.

 

TOEIC (Test of English for International Communication):

TOEIC, Amerika merkezli ETS (Educational Testing Service) tarafından oluşturulmuş, özellikle iş dünyasına yönelik İngilizce iletişim becerileri üzerine yoğunlaşan ve yeterliliği ölçmeyi amaçlayan bir testtir. Her yıl dünya üzerinde 5 milyon kişinin üzerinde aday bu testi almaktadır. TOEIC soruları ağırlıkla günlük iş ortamlarında kullanılan konuşma ve yazı örnekleri kullanılarak hazırlanmaktadır. Birçok kurum ve şirket iş başvurularında, dil tazminatlarında ya da terfilerde, iş yaşamında İngilizce yazışma ve iletişim standartları konusunda adayların İngilizce bilgi düzeylerini anlamak için bu testin sonuçlarını bir gösterge olarak kabul eder. Sınav 4 temel bölümden (okuma, yazma, dinleme ve konuşma) oluşur ve internet üzerinden yapılır. TOEIC ETS tarafından yetkilendirilmiş test merkezleri tarafından yapılır.

 

GMAT (Graduate Management Admission Test):

Yurt dışındaki üniversitelerde işletme yüksek lisansı (MBA) yapmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Graduate Management Admission Council (GMAC) tarafından yapılmaktadır. GMAT Analitik Yazı (Analytical Writing Assessment), Bütüncül Mantık Yürütme (Integrated Reasoning), Sözel (Verbal) ve Sayısal (Quantitative) olmak üzere 4 bölümden oluşur. Bu dört bölüm için ayrılan toplam süre 3 saat 30 dakikadır. Geçerlilik süresi girildiği tarihten itibaren 5 yıldır.

 

GRE (Graduate Record Examinations):

Başta ABD olmak üzere dünya çapında İngilizce eğitim veren üniversitelerin mühendislik, fen bilimleri ve bilgi teknolojileri gibi bölümlerinde yüksek lisans veya doktora yapabilmek için girilmesi gereken bir testtir. Educational Testing Service (ETS) tarafından yapılmaktadır. GRE, kompozisyon (Analytical Writing), sözel (Verbal Reasoning) ve sayısal (quantitative reasoning) olarak üç temel bölümden oluşmaktadır.

 

SAT (Scholastic Aptitude Test):

Amerika'da üniversite eğitimi almak isteyenlerin girmesi gereken bir sınavdır. Bu sınav lisans eğitimi almak isteyen her ABD vatandaşından talep edilmekte ve bazı üniversiteler tarafından yabancı uyruklu öğrencilerden de istenmektedir. Üniversiteler genelde SAT 1 olarak bilinen sınava girmenizi şart koşarlar, fakat okumak istediğiniz bölüme ve okula göre SAT 2 sınavına girmeniz de gerekebilir. SAT 1 (Reasoning Test) sayısal ve sözel olmak üzere iki bölümden oluşan, yaklaşık üç saatlik bir genel yetenek ve bilgi testidir. SAT 2 (Subject Tests) ise biyoloji, kimya, fizik, tarih gibi alanlarda bilginizi ölçen bir saatlik ve çoktan seçmeli bir sınavdır.

 

CAE (Certificate in Advanced English)

Cambridge Üniversitesi'nin  düzenlediği  CAE  sınavı,  iş  dünyasında  ve  eğitim  kurumlarında  Advancedseviyesini belgeleyen bir sınavdır. Öğrencinin ileri düzeyde  İngilizce hakimiyetinin  yeterli olup olmadığını ölçmektedir. Avrupa dil pasaportu düzeyi C1' e karşılık gelir. Sorular gerçek dünya ile ilgili konuları temel alır. Bu düzeyde İngilizce konuşanlar üniversitelerde her türlü akademik dersleri takip edebilir. İş yaşamında profesyonel  düzeyde  iletişim  kurabilir.  Ayrıca  alınan  sertifika,  İngiltere’deki  üniversitelerin  çoğunun  giriş şartlarında kabul görmektedir.

 

CPE (Certificate of Proficiency in English)

Cambridge English sınav paketindeki en yüksek seviye sınavdır. CPE sertifikası almak, bir öğrencinin İngilizce'yi ana dile yakın bir seviyede bildiğini ve İngilizce'nin kullanıldığı tüm ortamlarda eğitim görebileceğini veya çalışabileceğini gösterir. CPE Sınavı, 133 ülkede 18.000’den fazla eğitim kurumu, şirket ve kamu departmanı tarafından, İngilizce öğrenmede üst düzey başarı olarak kabul edilmektedir.

 

PET (Preliminary English Test)

Cambridge English tarafından orta seviye İngilizce'ye sahip öğrenciler için tasarlanmıştır. Gündelik durumlarda İngilizce iletişim kurabildiğinizi gösterir. Avrupa Dil Portfolyosu’nda B1 seviye İngilizceye karşılık gelmektedir.

 

KET (Key English Test)

Ortalama 250 saat ders ya da İngilizce pratik yapmış ve temel seviyede İngilizce konuşma, yazma ve anlama becerisine sahip öğrenciler için tasarlanmıştır. A2 KET Sınavı öğrencilerin gelecekte iş ya da eğitim için İngilizce dil becerileri geliştirme yolunda atacağı ilk adım niteliğindedir. Cambridge sınavları içinde en düşük seviyeye karşılık gelmektedir.

 

ACT (American College Testing)

Bu sınavdan alınan puan ile Amerika’daki tüm üniversitelere ve Amerika dışındaki 225 üniversiteye yerleşilebilmektedir. Bu sınav, dil yeterliliğinin yanında lise eğitimi sonrasında mevcut bilgi birikiminizi de ölçmeyi hedefler. ACT sınavı, Amerikan vatandaşları için Amerika’da pek çok noktada yapılırken, Amerika dışında yaşayanlar için de pek çok ülkede seçilmiş sınav merkezlerinde yılın belli dönemlerinde yapılmaktadır.