Ulusal Sınavlara Hazırlık Programları

 

YDT (Yabancı Dil Testi):

Ağırlıklı olarak dil puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen öğrencilerin seçilmesi ve yerleştirilmesi amacı ile ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan bir sınavdır.
 

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki oturumda gerçekleştirilmektedir.
 

Dil puanı ile bir yükseköğretim programına girmek isteyen adaylar AYT testine girmek zorunda değillerdir. Bu sebeple AYT detaylarına burada girmeyeceğiz.
 

YKS Dil puanınızın hesaplanmasında TYT sonucunuzun %40 ı YDT sonucunuzun %60 ı etkilidir.
 

Temel Yeterlilik Testi (TYT)– Haziran ayı içinde bir cumartesi günü yapılmaktadır. Türkçe ve Temel matematik 40 ar soru fen ve sosyal 20 şer sorudur. Toplam 120 soru ve 135 dakikadır.
 

Yabancı Dil Testi (YDT) – TYT’nin bir sonraki pazar günü öğleden sonra yapılır. İngilizce – Almanca – Fransızca – Rusça – Arapça dillerinde uygulanmaktadır. Toplam 80 soru ve 120 dakikadır.

 

YDS (Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı):

ÖSYM tarafından İngilizce seviyesinin tespiti için yapılan bir sınavdır. KPDS ve ÜDS’nin yerini almıştır. Üniversitede akademik kariyer yapanlar, kamuda dil tazminatı almak isteyenler bu sınava girebilirler. Ayrıca özel sektördeki birçok kuruluş da personel alımlarında bu sınavı geçerli kabul etmektedirler.
 

Toplamda 80 soru olup yanlışlar doğruları götürmez. Süreniz 180 dakikadır. Her doğru cevabınız 1,25 puan olup YDS puanınız doğru cevap sayısı x 1,25 formülü ile bulunur. Nisan, Eylül ve Aralık aylarında yılda 3 kez yapılır. Başvurular ÖSYM’nin sitesinden online olarak yapılmaktadır. Giriş ücreti 120₺ dir. Sonuçlar 2 hafta sonra alınır. Ayrıca bir optik form yoktur işaretlemeler sorunun altında alana yapılır.

 

EYDS:

YDS’den farkı elektronik ortamda yapılıyor olmasıdır. Zorluk dereceleri ve puanlama sistemi aynıdır. Geçerlilikleri 5 yıldır.
 

İlgili kamu kuruluşuna ve üniversiteye göre değişkenlik göstermekle birlikte genellikle 70 puan akademik kariyer ve dil tazminatı için yeterli olmaktadır.
 

Tus ve Dus adaylarına YDS, EYDS, TIPDİL, YÖKDİL sınavlarından herhangi biri, dil yeterlilikleri için kabul gören sınavlardandır.

 

YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı):

YÖKDİL sınav soruları Ankara Üniversitesi tarafından hazırlanmakta, sınav organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmektedir. Akademisyenlerin kendi terminolojilerine uygun bir yabancı dil sınavına girebilmeleri amacıyla oluşturtulmuştur. Soru sayısı 80 ve süresi 180 dakikadır. Yılda iki kez yapılır ve ücreti 120₺ dir. Puan sistemi YDS ile aynı olup, YDS’nin geçerli olduğu her yerde geçerlidir.
 

Fen, sağlık ve sosyal bilgiler olmak üzere 3 farklı dalda yapılmaktadır. Fen ve sağlık alanında olan sınavlar İngilizce olarak, sosyal bilgiler alanında olan sınavlar ise İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılır.

 

TIP DİL:

Yılda iki kez yapılır.TUS ve DUS adaylarının dil muafiyeti almak için YDS'ye ek bir alternatif olarak girebilecekleri bir yabancı dil sınavıdır. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yapılır. Soru sayısı 80 olup süre 150 dakikadır.

 

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı):

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayıp, Türkiye’deki herhangi bir üniversitede lisans veya önlisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği sınavdır. 2011 yılına kadar ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YÖS sınavı bu tarihten sonra ÖSYM’nin bünyesinden çıkarılıp sınavı yapma hakkı bizzat üniversitelere verilmiştir.
 

Kendi bünyesinde YÖS yapmayan üniversiteler başka üniversitelerin yaptığı YÖS sınav sonuçlarını giriş için kabul edebilmekte ve hatta sınav sonuçlarına göre burs verebilmektedirler.
 

Sınav Türkçe ve Temel Öğrenme Becerileri olmak üzere 2 kısımdan oluşmaktadır. Türkçe testinin giriş puanına etkisi olmayıp cevaplanması zorunlu değildir. Türkçe testini cevaplamayan veya cevaplayıp yeterli puanları alamayanlar Türkçe hazırlık almaları gerekecektir. Temel Öğrenme Becerileri testi farklı dillerde yapılabilmektedir. Temel Öğrenme Becerilerinde sorular matematik, geometri ve mantık sorularından oluşmaktadır.
 

YÖS hazırlık programlarımıza kayıt olan öğrencilerimiz İngilizce ve diğer tüm dil eğitim programlarına %40 indirimli olarak kayıt olabilir, İngilizce aktivite programlarımıza ücretsiz olarak katılabilirler.