Mezunların Durumu

 

A1, Level 1, Beginner (Başlangıç): Basit cümleler kurulabilir. Günlük kullanımda sık ihtiyaç duyulan (alışveriş gibi) kalıplara aşinalık sağlanır.

A2, Level 2, Elementary (Temel): Yavaş ve duraksayarak da olsa, çok temel konularda yabancılarla iletişim sağlayabilirsiniz.

B1, Level 3, Pre-Intermediate (Ön-orta): Daha komplike tümceler kurabilir, iş hayatında gereken temel iletişimi sağlar hale gelirsiniz.

B2, Level 4, Intermediate (Orta): Sözcük hazneniz gelişmiştir. Daha karmaşık metinleri anlayabilir yabancılarla akıcı olarak konuşma yeteneği kazanmış olursunuz. Bu seviyenin sonunda birçok öğrenci artık kafasında tercüme yapmadan İngilizce düşünmeye başlarlar.

C1, Level 5, Upper Intermediate (Üst- orta): Artık soyut konularda da anlama ve konuşma yeteneğiniz gelişmiştir. Filmleri, dizileri orijinalinden izleyebilir, gazete ve dergileri kolayca okuyabilirsiniz.

C2, Level 6, Advanced (İleri): TOEFL, IELTS gibi uluslararası sınavlarda yüksek skor hedefleyebilir, iş hayatında ihtiyaç duyacağınız yazışmaları yapabilir, günlük hayatta espriler yapacak kadar akıcı konuşup o dilde yazılan romanları okuyabilecek kadar iyi bir seviyeye gelmiş olursunuz.