Korece

 

Güney Kore (resmi adıyla Kore Cumhuriyeti), yaptığı reformlarla ekonomik büyüklüğünü hızla artırmıştır ve Türkiye ile dış ticaret hacmini yükseltmiştir. İhracatçılarımız için yüksek potansiyeli olan hedef pazar ülke konumuna gelmiştir.

Dünyanın pek çok bölgesinde Koreli yaşamakta ve dünyada 75 milyon insan Korece konuşmaktadır. Korece, Güney Kore’nin ekonomik gücü sayesinde önemli bir dil haline gelmiştir. Ülkemizle ticari ilişkilerin artması işverenlerin Korece bilen çalışan aramasına ve Korecenin, dil eğitim kurumlarında talebinin artmasına sebep olmuştur.