İngilizce Seviye Tespit Sınavı

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

UYARI

Sınav 30 sorudan oluşmaktadır. Sınav sonucunuz e-mail adresinize gönderilecektir.

Lütfen bu alanlardaki bilgilerin doğrul

<
>

İngilizce Seviye Tespit Sınavı

American Time Dil Okulları Online Seviye Belirleme Testi’ne Hoşgeldiniz.

I………………….from Italy.

* Please select an option

These are my friends.  …………………names are Tom and Julie.

* Please select an option

My sister is ………………..architect.

* Please select an option

Susan …………………………..horror films.

* Please select an option

Sorry, I cant talk.  I……………………..now.

* Please select an option

………………………. A cup of tea?  Yes, please.

* Please select an option

She ………………………at university last week.

* Please select an option

Her bike is very old.  She’s going ………………………a new one.

* Please select an option

The Post Office is………………to the hotel.

* Please select an option

Elen………………………..shopping every day.

* Please select an option

…………………..seen lions before?

* Please select an option

Paul was ill last week and he…………………………go out.

* Please select an option

We’ll stay inside if it…………………….this afternoon.

* Please select an option

Sarkan plays tennis…………………..anyone else I know.

* Please select an option

I promise I ………………………you as soon as I fix this car.

* Please select an option

We’ve been friends …………………..five years ago.

* Please select an option

Excuse me, can you…………………me the way to the train station, please?

* Please select an option

I wasn’t interested in the play very much,……………………. .

* Please select an option

How about ………………out tonight?

* Please select an option

I feel very ……………………  .  I’m going to take a nap.

* Please select an option

How long ……………….you had this collection?

* Please select an option

Liz will look………………… our cats while we’re away.

* Please select an option

He called her ……………………he heard the news.

* Please select an option

The game was so boring I wish I ……………………….there at all.

* Please select an option

Are you sure you are aware …………………. the risk?

* Please select an option

He doesn’t ………………… of my decision.

* Please select an option

Tom ………………… the sack last month and he is looking for a new job now.

* Please select an option

If I had seen her, I ……………..her.

* Please select an option

I will have finished my home work when they……………..  .

* Please select an option

I wish I ………………..a bird.

* Please select an option

Tebrikler, Seviye Tespit Sınavını bitirdiniz. Bilgilerinizi girdikten sonra sınav sonucunuz mail adresinize gönderilecektir..


Teşekkürler .
Cevaplarınızı aldık. Sınav sonucunuz mail adresinize gönderilecektir.