Eğitim Sistemi

 

Dili canlı bir iletişim aracı olarak gören modern metotlar, yabancı dil öğretiminde okuma ve yazma kadar, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesine de önem vermiştir. Bu bağlamda beş temel dil becerisini (Grammar-Dil bilgisi, Reading-Okuma, Listenning-Dinleme, Speaking-Konuşma ve Writing -Yazma) eşit ve dengeli bir şekilde geliştirecek yeni metotlardan yararlanmak verimli bir dil eğitimi için kaçınılmazdır. American Time Dil Okullarında bu temel dil becerilerinin dengeli bir şekilde verildiği bilişsel metod uygulanmaktadır.

 

Bu metotta, ezbere dayalı mekanik bir öğrenme yerine, anlamlı öğrenmeye önem verilir. Dilbilgisi kuralları tümevarım ve tümdengelim yoluyla öğretilir. Eski bilgiler, yeni bilgilerle birleştirilir, her şey bir bütünlük içerisinde öğretilir. İşitsel ve görsel araçlardan ve eğitimle ilgili teknolojik imkanlardan yararlanılır.

 

Dil eğitiminde öğretmen, öğrenci ve hatta müfredat merkezli çeşitli sistemlerin birbirlerine olan üstün tarafları günümüzde halen tartışma konusu iken Cognitive Learning (Bilişsel, model alarak ve kavrayarak öğrenim) son dönemde bütün bu klasik yaklaşımların içinden sıyrılıp ön plana çıkmayı başarmıştır.

 

American Time dil okulları Cognitive Learning metodunu ülkemizde uygulayan ilk ve tek dil okulu olma özelliğini korumaktadır.

 

Tüm eğitim programlarının anadili İngilizce olan yabancı öğretmenler ile gerçekleştirildiği American Time Dil Okullarında Avrupa Dil Yeterlilik Standartlarına (CEFR-Common European Framework of Reference) uygun 6 seviyelik eğitim sistemi baz alınmaktadır.