Başarı Garantisi

 

Öğrencilerimizin gelişimleri öğretmenlerimizce yakından takip edilir ve tespit edilen olumsuzluklar değişik alternatifler ile ortadan kaldırılmaya çalışılır.

 

Tüm bu çabalara rağmen öğrenci aşağıdaki koşulları yerine getirmiş ise başarısız olunan eğitimin bir kısmı veya tamamı ücretsiz olarak verilir.

 

Ücretsiz tekrar için gerekli koşullar;

  • Ders saatinin %10 dan daha fazla devamsızlık yapmamış olmak,
  • Sınavların tamamına girmiş ve verilen ev ödevlerinin tamamını yapmış olmak,

Ücretsiz tekrar her kur için bir kez alınabilir.