+90 (262) 321 11 40
American Time Facebook American Time Twitter American Time İnstagram
Avrupa Portfolyosuyla Eğitimin Gücü

Avrupa Portfolyosuyla Eğitimin Gücü

American Time Dil Okullarında ,Avrupa Dil Portfolyosuna uyumlu eğitim verilmektedir...

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU
Avrupa Dil Portfolyosu (ELP / European Language Portfolio), Avrupa Dil Konseyinin yabancı dil eğitimini standartlaştırmak için oluşturduğu değerlendirme sistemidir.

ELP üç temel bölümden oluşur:

Dil Pasaportu
Dil Biyografisi
Öğrenci Dosyası
ELP'ye göre dil eğitiminde dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım ve yazma olmak üzere beş temel beceri bulunur. Bu beceriler, A1 - A2 (başlangıç düzeyi), B1 - B2 (orta düzey), C1 - C2 (ileri düzey) olarak seviyelendirilmiştir.

ELP, dil eğitiminde öğretmene kılavuzluk yaparken öğrenciye her seviyede kendini değerlendirme fırsatı verir.